Kulki czyszczące

kulki-czyszczace
Gumowo – gąbczaste kulki czyszczące są procesową podstawą instalacji czyszczących Taprogge i nadają się do każdego rodzaju wody chłodzącej do temperatury do 80°C.

Wybór kulek

Istotne parametry do prawidłowego doboru kulek to: materiał rur chłodzących, geometria rur, prędkość i temperatura wody oraz biologia i skład chemiczny wody, jak również dane hydrauliczne i konstrukcyjne instalacji .

Typy kulek

W ofercie znajdują się kulki o średnicy od 14 do 44 mm.
Różne rodzaje materiałów z jakich wykonane są rury chłodzące mają tendencję do zabrudzeń czy korozji. Typy kulek dostosowane są do receptur i powłok stosowanych przez Klienta.

kulka-czyszczaca

Oznaczenie kulek

27 – S 16 0 – 3

27- średnica nominalna kulki (mm) Nominalna  średnica kulek zależy od wewnętrznej średnicy rury chłodzącej i prędkości wody chłodzącej. Z reguły jest ona od 1 do 3 mm większa od wewnętrznej średnicy rury.

S – typ kulki

16 – receptura gumy nr 16
0 – Zakres tolerancji kulek 27-28mm
3 – stopień twardości (elastyczności) 3 normalny
Stopień twardości kulek określany jest przez prędkość wody w rurze, od szerokości szczeliny układu sitowego i od kata sitowego.

Typ kulki Receptura gumy Zakres tolerancji kulek Stopień twardości
G – kulka z granulatu tworzywa sztucznego 11 – zielona 1 standard 1 miękki
L – kulka trwała 13 – pomarańczowa 1 Kulki specjalne 2 miękki/ normalny
P – kulka polerująca (standard) 15 – brązowa 2 Kulki specjalne 3 normalny
R – kulka z pierścieniem korundowym 16 – ciemnoniebieska 4 normalny/twardy
S – kulka gąbkowo-gumowa 20 – niebieska 5 twardy
T – kulka korundowa 22 – czerwona 6 bardzo twardy
30 – jasnoszara
typy-kulek

Częstotliwość czyszczenia

W przypadku rur ze stali nierdzewnej i rur tytanowych sprawdziła się średnia częstotliwość czyszczenia 12 kulek na godzinę na rurę.

Rozkład kulek

Na rozkład kulek, tym samym częstotliwość czyszczenia poszczególnych rur chłodzących wpływa podawanie kulek do przewodu wlotowego wody chłodzącej, stosunki przepływu w komorach wodnych, oraz dostosowane właściwości kulek.

Żywotność kulek

Istotnym czynnikiem jest chropowatość rur, stopień ich zabrudzenia oraz rodzaj zanieczyszczeń. Stopień zużycia kulek waha się pomiędzy kilkoma dniami do około 4 tygodni.

Oferta kulek

Standardowa kulka czyszcząca z domieszką środka polerującego

Kulka Zastosowanie Częstotliwość czyszczenia Przypadek szczególny
p150
P150
pl150
PL150
Do rur ze stali szlachetnej, tytanu, mosiądzu i miedzi. W przypadku rur ze stali nierdzewnej i tytanu 12 kulek /h/rurę chłodzącą
W przypadku rur miedzianych I mosiężnych:

 • W wodzie słodkiej (<1000 µS/cm): 12 kulek/h/rurę
 • W wodzie mieszanej (1000-10,000 µS/cm): konieczne badanie
 • W wodzie morskiej bez dozowania FeSO4: 6 – 12 kulek/dzień/rurę
 • W wodzie morskiej z dozowaniem FeSO4: od 6 – 12 kulek/dzień /rurę do 6 – 12 kulek/dzień/ rurę
Kulka stosowana jako kulka standardowa.

Kulka czyszcząca z domieszką środka polerującego i zmniejszoną prędkością zagłębienia

Kulka Zastosowanie Częstotliwość czyszczenia Przypadek szczególny
p130
P130
pl130
PL130
W rurach ze stali nierdzewnej, tytanowych, mosiężnych i miedzianych. W rurach ze stali nierdzewnej i tytanowych 12 kulek/h/rurę
Dla rur mosiężnych i miedzianych:

 • W wodzie słodkiej (<1000 µS/cm): 12 kulek/h/rurę
 • W wodzie mieszanej (1000-10,000 µS/cm): konieczne badanie
 • W wodzie morskiej bez dozowania FeSO4: 6-12 kulek/dzień/ rurę
 • W wodzie morskiej z dozowaniem FeSO4: od 6 – 12 kulek/dzień/ rurę do 6 – 12 kulek/dzień /rurę
Prędkość zagłębiania kulki mniejsza niż w przypadku P150 / PL150.

Kulka czyszcząca dla rur miedzianych i mosiężnych

Kulka Zastosowanie Częstotliwość czyszczenia
s160
S160
l160
L160
Do rur miedzianych i mosiężnych (w szczególności również w połączeniu z dozowaniem siarczanu żelaza). Jak kulka typu P150

Kulki czyszczące specjalne do zastosowań w wymiennikach ciepła w instalacjach  chłodzących

Kulka Zastosowanie Częstotliwość czyszczenia
s110
S110
Do wszystkich materiałów rur chłodzących, w szczególności wymienników ciepła instalacji chłodzącej Zgodnie z zaleceniem do danego przypadku.

Kulki z powłoką z granulatu z tworzywa sztucznego

Kulka Zastosowanie Częstotliwość czyszczenia Zalecenie
g160
G160
Szczególnie silny biofouling w rurach chłodzących ze stali nierdzewnej i mosiądzu. W przypadku rur ze stali nierdzewnej I tytanu 12 kulek/h/rurę.
W przypadku rur miedzianych i mosiężnych patrz jak P150.
W przypadku rur ze stali nierdzewnej i tytanu należy wymienić zgodnie w wynikami kontroli.

Kulki czyszczące z pierścieniem korundowym

Kulka Zastosowanie Częstotliwość czyszczenia Zalecenie
r160
R160
r300
R300
W przypadku twardych osadów ( jak wapień, siarczany, krzemiany)

 • W przypadku korozji
 • Przy zagęszczonych I zasuszonych pozostałościach wody chłodzącej po opróżnieniu kondensatów
 • Do czyszczenia podstawowego nowych rur chłodzących przed i po opróżnianiu kondensatora (wygładzanie powierzchni)
 • Do usuwania powrotnych warstw wierzchnich (np. przy dozowaniu FeSO4)
 • Przy silnym biofouling (zastosowanie krótkoterminowe)
Na podstawie badań Taprogge Prędkość zagłębiania kulki R300 mniejsza niż w przypadku R160.

Kulka czyszcząca z pełną powłoką korundową

Kulka Zastosowanie Częstotliwość czyszczenia Zalecenie
t160
T160
t300
T300
patrz jak R 160/300 patrz jak R 160/300
Ze względu na kontakt powierzchniowy kulka typu T czyści rury chłodzące szybciej i bardziej równomiernie niż kulka typu R.
Zastosowanie R jest wskazane w przypadku twardszych osadów z uwagi na jej większą siłę docisku.
Zastosowanie kulek korundowych do rur ze stali nierdzewnej i tytanu nie budzi zastrzeżeń pod kątem ścieralności materiału i korozji rury.
Powstające mikroskopijne zarysowania są mniejsze niż te powstające w procesie produkcji rur.
W przypadku rur ze stopów miedzi należy zwrócić uwagę na aspekt tworzenia się warstwy ochronnej w rurze.
Kulki T300 mają mniejszą prędkość zagłębiania niż kulki T160 i są stosowane jako domieszki aby zoptymalizować rozkład kulek w kondensatorze.

Standardowa kulka czyszcząca do zastosowań w wysokiej temperaturze

Kulka Zastosowanie Częstotliwość czyszczenia Zalecenie
s200
S200
Do wyższych temperatur od 80°C do 120°C. W szczególności w parownikach instalacji odsalania wody morskiej. 2 kulki/h/ rurę chłodzącą przy liczbie kulek 30% rur chłodzących 1 stopnia parowania. Kulki stosuje się w stopniach twardości 3(normalne) I 5 (twarde).
s220
S220
Jak S200. Jak S200. Prędkość zagłębienia kulek niższa niż kulki T300 i S200.
r200
R200
t200
T200
 • Przy twardych osadach.
 • Do czyszczenia podstawowego nowych rur chłodzących I przed / po opróżnianiu parownika w trybie zimnym.
Według zaleceń Taprogge.

Pobierz katalog: "Kulki czyszczące"