Filtr typu BW 400

Filtr wody chłodzącej PR-BW 400

PR-BW 400 to automatyczny filtr z płukaniem wstecznym, który odfiltrowuje makrocząsteczki z cieczy, w szczególności wody chłodzącej skraplacze turbin i wymienniki ciepła. Do wyjątkowych cech tego filtra należy redundantna technologia bezpieczeństwa, która zapewnia czterokrotnie większą ochronę przed przestojami, a także jego zdolność do bezpiecznego usuwania makroosadów z wody chłodzącej.

PR-BW 400 może być używany do przepływów objętościowych do 100 000 m³/h, a system ten sprawdził się na całym świecie w zastosowaniach takich jak obiegi wody chłodzącej w elektrowniach i elektrowniach jądrowych, w których działają dostępność i najwyższy poziom niezawodności systemu to priorytety.

DANE TECHNICZNE:

Przepływ objętościowy: ok. 1000 – 100 000 m³/h

Szerokości nominalne przyłączy: DN 500 – DN 3400

Stopień filtracji: 4,5 mm (standard) – 9 mm

Element filtrujący: płyta perforowana ze stali nierdzewnej

Materiał obudowy: Stal, gumowana

Temperatura: max. 80 °C

Ilość zrzucanego zanieczyszczenia: 0,3 l/m³ wody chłodzącej (w zależności od rodzaju zanieczyszczenia)

Kontroler: programowalny sterownik logiczny

Opcje: Zawór obejściowy; Optymalizator filtra; Usługa zdalnego monitorowania

Wersja specjalna: dla wymagań przemysłu jądrowego

KORZYŚCI:

Pierwsza na świecie wersja wyprodukowana w tym rozmiarze filtra umożliwia wykonanie płukania wstecznego w procesie „Płukanie zwrotne z odciążeniem ciśnieniowym” (PR-BW). Ten znaczący wzrost wydajności oznacza nadejście nowego standardu wydajności w obszarze high-end.

PR-BW 400 to bezpieczne i wydajne rozwiązanie nawet wtedy, gdy nie jest możliwe zmierzenie wymiarów cząstek zanieczyszczeń. Duże wymiary czterech obszarów filtrowania umożliwiają filtrowi wyłapywanie nawet największych rodzajów zanieczyszczeń. Ponadto, ponieważ filtr nie wymaga oddzielnych zaworów odcinających w rurze płukania wstecznego (które czasami zmniejszają średnicę rury), jest to idealne rozwiązanie w przypadkach, gdy nie jest możliwe określenie maksymalnej średnicy cząstek zanieczyszczeń z jakimkolwiek stopniem pewności .

PR-BW 400 został zaprojektowany, aby zapewnić czterokrotnie większą ochronę przed awariami dzięki zastosowaniu czterech niezależnych napędów.

W przypadku awarii jednego z napędów filtr może nadal działać, co gwarantuje dopływ wody chłodzącej.

Istnieje możliwość zamontowania systemu filtrującego (zawór płukania i wkładu filtrującego) w dowolnej pozycji tj. poziomo, pionowo i pod dowolnym kątem zgodnie z układem rurociągów. Jeśli przestrzeń jest ograniczona, elementy filtrujące mogą również wystawać z komór wodnych w skraplaczu.

PR-BW 400 jest używany w obszarach świata dotkniętych trzęsieniami ziemi  i został specjalnie zaprojektowany i udokumentowany w tym celu.

FilterOptimizer; jest to inteligentne narzędzie, które optymalizuje punkt płukania wstecznego. Zintegrowane rozwiązanie obejściowe jest dostępne dla specjalnych wymagań bezpieczeństwa i dostępności operacyjnej. Bypass to rozwiązanie z własnym zasilaniem, które otwiera się automatycznie po osiągnięciu określonej różnicy ciśnień we elemencie filtrującym.


Skontaktuj się z nami, udzielimy dalszych informacji: biuro@grc.pl