Systemy Taprogge

Filtracja

Kulki czyszczące

Strona główna

Woda chłodząca jest podstawowym czynnikiem w wielu obszarach pracy elektrowni. Skład chemiczny wody różni się znacząco w zależności od lokalizacji i rodzaju dopływu wody ( np. z ujęć naturalnych).  Ponadto na efektywność pracy układu chłodzącego wpływ mają: temperatura, ciśnienie zasilania, oraz obecność substancji rozpuszczalnych i nierozpuszczonych ze zbiorników powierzchniowych takich jak muł, produkty korozji i substancje organiczne- które mogą znacznie obniżyć wydajność systemów chłodzących oraz, w ekstremalnych warunkach doprowadzić do nieplanowego postoju.

Na straty mocy tego rodzaju wynoszące w przeliczeniu ok 9-23 MW dla bloku 1300MW , lub 4-10MW dla konwencjonalnego turbozespołu 600MW nie można sobie pozwolić.

Instalacje Taprogge, polegające na stałej cyrkulacji elastycznych kulek gumowo-gąbczastych w obiegu, rozwiązują te problemy i zachowują transport ciepła w wymiennikach, co więcej charakteryzują się krótkim okresem amortyzacji od 0,5 do 2 lat.

Redukcja zanieczyszczeń zmniejsza zużycie ciepła przez turbozespół w granicach od 1 do 2%.

Zobacz kanał wideo