TAPROGGE

instalacja-wodna-taproggeTaprogge to od ponad 50 lat, lider technologii procesów i instalacji systemów optymalizacji układów wodnych, głównie chłodzenia obiegów wodnych w elektrowniach, odsalania wody morskiej, technologii i przemyśle chłodniczym.
Ponad 160 instalacji zmontowanych w ponad stu krajach świata.

Systemy Taprogge poddawane są ciągłej kontroli jakości i są zgodne z normami: DIN EN ISO 9001:2000, DIN EN ISO 3834-2, SCC, KTA 1401 dla systemów jądrowych oraz Dyrektywą Unii Europejskiej dla urządzeń ciśnieniowych 97/23 / WE (do modułu A1)

Obszar zastosowania Instalacji Taprogge:

 • Instalacje wody morskiej, rzecznej i innych rodzajów wody powierzchniowej.
 • W głównych i pomocniczych układach wody chłodzącej elektrowni, zakładów chemicznych i petrochemicznych, hutach i innych zastosowaniach przemysłowych.

Aktualna oferta to kompleksowe rozwiązania zoptymalizowane pod konkretny projekt.

Patent Taprogge opublikowany w Polsce w 1976 roku:

http://tech.money.pl/przemysl/patenty/pl-77022-468247.html


Instalacje Taprogge vs podobne instalacje: 

 • Instalacje czyszczące Taprogge służą  optymalizacji  obiegów wody, zwłaszcza chłodzenia obiegów wodnych w elektrowniach.
  W skład instalacji  Taprogge polegającej  na stałej cyrkulacji elastycznych kulek gumowo-gąbczastych są:
   • system ciągłego czyszczenia rur kondensatora / wymienników ciepła ( cleaning system)
  • filtry wody chłodzącej ( debris filetrs)
  • kulki czyszczące gumowo-gąbczaste do systemów  czyszczących
 • PATENT TAPROGGE: Rozwiązania Taprogge zostały opatentowane w 1962 roku i podlegają ochronie patentowej. Od tego  czasu prowadzone są intensywne badania naukowe, a instalacja jest ciągle poddawana modyfikacjom, aby  spełnić oczekiwania klientów.

 • KOPIOWANIE OPATENTOWANEJ INSTALACJI TAPROGGE: Zdarza się dość często, że opatentowane rozwiązania  instalacji czyszczącej Taprogge są kopiowane.  Zgodnie z opinią  jej użytkowników, po dwóch latach funkcjonowania instalacja wzorowana na Taprogge przestaje spełniać  wymagania techniczne. Wówczas pojawia się też problem  z  serwisem i  dostawą części zamiennych, zwłaszcza kulek gumowo-gąbczastych.

 

 • TAPROGGE TO  TYLKO JEDNA FABRYKA W NIEMCZECH: TAPROGGE GmbH ma siedzibę w Wetter/ Niemcy. Nie posiada żadnych innych  zakładów produkcyjnych w Azji,  spółek  córek, spółek powiązanych.  Używanie podobnego logo, powoływanie się na związki z Taprogge GmbH  jest przedmiotem nieuczciwej konkurencji i podlega karom na podstawie prawa.

 • KOMPATYBILNOŚĆ INSTALCJI + FILTRY: DLA ZACHOWANIA EFEKTYWNOŚCI PRACY SYSTEMU, W TYM  GWARANCJI SYSTEM  CIĄGŁEGO  CZYSZCZENIA ( CLEANING SYSTEM)  MUSI WSPÓŁPRACOWAĆ  Z  FILTRAMI  CZYSZCZĄCYMI ( DEBRIS FILTER)  WYŁACZNIE PRODUKCJI TAPROGGE! Dla optymalnych efektów nie należy rozdzielać tych dwóch  zakresów debris filter i  systemu ciągłego czyszczenia.

 + 

 • SZYBKI KONTAKT, OPIEKA GWARANCYJNA I POGWARANCYJNA: Specjaliści Taprogge są dostępni w ramach obsługi pogwarancyjnej i gwarancyjnej. Firma ma polskiego przedstawiciela w Polsce   GRC z siedzibą we Wrocławiu   grc.pl.

Na efektywność pracy układu chłodzącego wpływ mają: temperatura, ciśnienie zasilania oraz obecność substancji rozpuszczalnych i  nierozpuszczonych takich jak muł, produkty korozji i substancje organiczne- które mogą znacznie obniżyć wydajność systemów chłodzących oraz, w   ekstremalnych  warunkach  doprowadzić  do nieplanowego postoju. Zjawisko  zanieczyszczenia zwiększa zużycie ciepła przez turbozespół w granicach od 1 do 2% i straty  wydajności  elektrycznej  rzędu  0,7-1,8%.

Polecane opcje do  zainstalowania w istniejącym układzie:

 1. Monitoring obiegu kulek BRM – automatyczny  dobór ilości kulek w obiegu
 2. Automatyczny monitoring kulek BEM – automatyczny system informujący o konieczności  wymiany /  zużyciu  kulek
 3. Monitoring pracy układu  Taprogge zintegrowany  z inżynieringiem Taprogge ( w przypadku awarii- problemy  rozwiązywane są online)
 4. System CMS- monitoring stanu wymiennika ciepła z punktu widzenia techniki  cieplnej