Systemy Taprogge

Dobór instalacji czyszczącej, oraz jej modułów zależy od danego środowiska eksploatacyjnego i jest projektowany przez inżynierów Taprogge.

Układ czyszczący

Instalacja Taprogge składa się:

w wersji podstawowej z trzech modułów:

 • wprowadzenia kulek do obiegu
  wprowadzanie-kulek
  (możliwość elastycznego dostosowania miejsca montażu instalacji do warunków na miejscu, liczne punkty wprowadzania kulek przy większych rurociągach)
 • układu sit
  układ-sit2
  układ-sit3
 • sita w konstrukcji niespawanej – dla uniknięcia korozji szczelinowej – konstrukcja skręcana śrubami. Cała konstrukcja z płaskowników i prętów stalowych zapobiegających wplątywaniu się zabrudzeń włóknistych
 • chroniony patentem element kierujący przepływem przez co utrata ciśnienia jest minimalna poprzez uniknięcie odciągów w centrum przepływu; indukcja przepływu wtórnego równolegle do powierzchni sita ( możliwość samoczynnego czyszczenia się sita)
 • agregatu cyrkulacji kulek ( wraz ze sterowaniem)
  C3
  C3 – dla małych wymienników ciepła
  c13
  C13 – dla średnich wymienników ciepła
  c40
  C40 – dla dużych wymienników ciepła
  c55
  C55 – dla dużych wymienników ciepła
 • agregaty cyrkulacji kulek zawierają: pompę powrotną kulek, śluzę kulek, szafę sterowniczą, układy monitoringu kulek BRM i BEM
 • zaprojektowane jako układ jedno liniowy ( jeden agregat na każde urządzenie sitowe) albo jako układ śluzowy ( jeden agregat do dwóch urządzeń sitowych)

w wersji rozszerzonej ( opcjonalnej ) z:

 • monitoringu zdalnego – pozwala na zdalny monitoring instalacji przez serwisantów Taprogge. Zaletą jest ciągły kontakt z producentem bez konieczności ponoszenia kosztów podróży i uruchomienie w krótkim czasie
 • BRM – Ball Recirculation Monitor – monitoring obiegu kulek. Urządzenie rekomendowane do większych instalacji.
 • BEM – Ball Effectivness Monitor – system monitorowania wydajności kulek.
 • Sortownika kulek – system pozwalający na bardzo precyzyjny dobór ilości kulek i ich średnicy.
 • CMS – Condenser Monitoring System – monitoruje stan wymiennika ciepła pod katem techniki cieplnej. Uzyskane informacje pozwalają na ocenę stanu zmian w kondensatorze znacznie wcześniej niż systemy wczesnego ostrzegania.

SYSTEM DZIAŁANIA INSTALACJI

 1. Proces czyszczenia
  Kulki czyszczące są wprowadzane do rurociągu wody chłodzącej przez wtrysk w obszarze wejściowym wymiennika ciepła. Przepływ wody powoduje rozkład kulek czyszczących w wodzie chłodzącej i przesuwanie ich przez rury chłodzące, jednocześnie je czyszcząc.
  Po przejściu przez rurki kondensatora, kulki są wyłapywane ze strumienia wody przez umieszczenie ich na wylocie wody układu sitawego (sita). Następnie zostają przetransportowane przez pompę powrotną, umieszczoną na agregacie recyrkulacyjnym, z powrotem do wlotu wody chłodzącej. Tam ponownie wprowadza się je do obiegu poprzez wtrysk.
  Proces ten powtarza się. Aby zapewnić trwałą skuteczność czyszczenia, ilość kulek w obiegu jest dobierana tak, aby w ciągu godziny odbyło się 12 pełnych cykli, w każdej rurze chłodzącej. Istnieje możliwość zaprogramowania doboru ilościowego kulek poprzez system monitoringu BRM.
  proces-czyszczenia
 2. Płukanie układu sit
  Woda chłodząca zawiera zanieczyszczenia, które mogą odkładać się na sitach. Układ sit umożliwia płukanie zwrotne, realizowane w zależności od stopnia zabrudzenia (różnica ciśnień przez sita) i od ustawionych interwałów czasowych.
  Wszystkie kulki, przed rozpoczęciem procesu płukania są zbierane w śluzie- aby uniknąć ich utraty z obiegu. Następnie ustawia się sita w pozycji płukania- w której strumień wody płuczącej przepływa przez nie od strony tylnej. Pozwala to oddzielić zalegające zabrudzenia i odtransportować  wstecz ze strumieniem wody chłodzącej. Po ustawieniu sit do pozycji roboczej, kulki zostają zwolnione ze śluzy i rozpoczyna się cykl..
  Wszystkie te procesy są monitorowane, a układ centralnego sterowania zawiadamia i inicjuje proces płukania układu.

  proces-czyszczenia2
  plukanie-ukladu-taprogge
  plukanie-ukladu-taprogge2
 3. Wymiana kulek w układzie
  W zależności od stanu fizycznego rurek chłodzących, kulki czyszczące ścierają się w różnym stopniu, wskutek czego należy, co pewien czas, wymieniać je na nowe. Szacuje się, że przy dobrym stanie rur należy taki proces przeprowadzać co 4 tygodnie. Określenie średnicy rurek, oraz konieczności ich wymiany możliwe jest też ręcznie, za pomocą skalibrowanego sita, lub automatycznie za pomocą systemu monitoringu stanu kulek – BEM.
  Aby wyjąc kulki z obiegu, należy uruchomić procedurę wychwytywania. Kulki zostają wymienione, a następnie uruchomiony proces stałego czyszczenia.

Instalacja TACSY® – Taprogge autonomous cleaning system

System rozszerza instalację bazową do autonomicznych rozwiązań. W pełni zautomatyzowane są funkcje czyszczenia rur jak również pełen łańcuch dostaw oraz procesów.
System ten polecany jest głównie do instalacji z kilkoma pracującymi równolegle kondensatorami w elektrowniach atomowych lub elektrowniach o dużej mocy turbin.

System obejmuje:

 • Gospodarowanie nowymi kulkami: tworzenie zapasów, porcjowanie ładunków kulek
 • Czyszczenie
 • Monitoring
 • Zarządzanie starymi kulkami
 • Zarządzanie woda użytkową

instalacja-tacsy

System czyszczący typ CCS

System czyszczący typu D2

System czyszczący typu E1

KLAREN system czyszczenia wymiennika ciepła