Instalacja Taprogge

Dobór rodzaju instalacji oraz jej modułów zależy od danego środowiska eksploatacyjnego jest przeprowadzany przez projektantów Taprogge.

Układ

Instalacja Taprogge składa się:

w wersji podstawowej z trzech modułów:

 • wprowadzenia kulek do obiegu
  wprowadzanie-kulek
 • możliwość elastycznego dostosowania miejsca montażu instalacji do warunków na miejscu
 • liczne punkty wprowadzania kulek przy większych rurociągach
 • układu sit
  układ-sit2
  układ-sit3
 • sita w konstrukcji niespawanej – dla uniknięcia korozji szczelinowej – konstrukcja skręcana śrubami. Cała konstrukcja z płaskowników i prętów stalowych zapobiegających wplątywaniu się zabrudzeń włóknistych
 • chroniony patentem element kierujący przepływem przez co utrata ciśnienia jest minimalna poprzez uniknięcie odciągów w centrum przepływu; indukcja przepływu wtórnego równolegle do powierzchni sita ( możliwość samoczynnego czyszczenia się sita)
 • agregatu cyrkulacji kulek ( wraz ze sterowaniem)
  C3
  C3 – dla małych wymienników ciepła
  c13
  C13 – dla średnich wymienników ciepła
  c40
  C40 – dla dużych wymienników ciepła
  c55
  C55 – dla dużych wymienników ciepła
 • agregaty cyrkulacji kulek zawierają: pompę powrotną kulek, śluzę kulek, szafę sterowniczą, układy monitoringu kulek BRM i BEM
 • zaprojektowane jako układ jedno liniowy ( jeden agregat na każde urządzenie sitowe) albo jako układ śluzowy ( jeden agregat do dwóch urządzeń sitowych)

w wersji rozszerzonej ( opcjonalnej ) z:

 • Monitoringu zdalnego – pozwala na zdalny monitoring instalacji przez serwisantów Taprogge. Zaletą jest ciągły kontakt z producentem bez konieczności ponoszenia kosztów podróży i start czasu.
 • BRM – Ball Recirculation Monitor – monitoring obiegu kulek. Urządzenie rekomendowane do większych instalacji.
 • BEM – Ball Effectivness Monitor – system monitorowania wydajności kulek.
 • Sortownika kulek – system pozwalający na bardzo precyzyjny dobór ilości kulek i ich średnicy.
 • CMS – Condenser Monitoring System – monitoruje stan wymiennika ciepła pod katem techniki cieplnej. Uzyskane informacje pozwalają na ocenę stanu zmian w kondensatorze znacznie wcześniej niż systemy wczesnego ostrzegania.

SYSTEM DZIAŁANIA INSTALACJI

 1. Proces czyszczenia
  Kulki czyszczące są wprowadzane do rurociągu wody chłodzącej przez wtrysk w obszarze wejściowym wymiennika ciepła. Przepływ wody powoduje rozkład kulek czyszczących w wodzie chłodzącej i przesuwanie ich przez rury chłodzące, jednocześnie je czyszcząc.
  Po przejściu przez rurki kondensatora, kulki są wyłapywane ze strumienia wody przez umieszczenie przy wylocie wody układu sitawego (sita), a następnie zostają przetransportowane przez pompę powrotną, umieszczoną na agregacie recyrkulacyjnym, z powrotem do wlotu wody chłodzącej. Tam ponownie wprowadza się je do obiegu poprzez wtrysk.
  Proces ten powtarza się. Aby zapewnić trwałą skuteczność czyszczenia, ilość kulek w obiegu jest dobierana tak, aby w ciągu godziny odbyło się 12 pełnych obiegów, w każdej rurze chłodzącej. Istnieje możliwość zaprogramowania doboru ilościowego kulek poprzez system monitoringu BRM.
  proces-czyszczenia
 2. Płukanie układu sit
  Woda chłodząca zawiera zanieczyszczenia, które mogą odkładać się na sitach. Układ sit umożliwia płukanie zwrotne, realizowane w zależności od stopnia zabrudzenia (różnica ciśnień przez sita) i od ustawionych interwałów czasowych.
  Wszystkie kulki, przed rozpoczęciem procesu płukania są zbierane w śluzie- aby uniknąć ich utraty z obiegu. Następnie ustawia się sita w pozycji płukania- w której strumień wody płuczącej przepływa przez nie od strony tylnej. Pozwala to oddzielić zalegające zabrudzenia i odtransportować się wstecz ze strumieniem wody chłodzącej. Po ustawieniu sit do pozycji roboczej, kulki zostają zwolnione ze śluzy i rozpoczyna się ich obieg.
  Wszystkie te procesy są monitorowane, a układ centralnego sterowania zawiadamia i inicjuje proces płukania układu.

  proces-czyszczenia2
  plukanie-ukladu-taprogge
  plukanie-ukladu-taprogge2
 3. Wymiana kulek w układzie
  W zależności od stanu fizycznego rurek chłodzących, kulki czyszczące ścierają się w różnym stopniu, wskutek czego należy, co pewien czas, wymieniać je na nowe. Szacuje się, że przy dobrym stanie rur należy taki proces przeprowadzać co 4 tygodnie. Określenie średnicy rurek, oraz konieczności ich wymiany możliwe jest też ręcznie, za pomocą skalibrowanego sita, lub automatycznie za pomocą systemu monitoringu stanu kulek – BEM.
  Aby wyjąc kulki z obiegu, należy uruchomić procedurę wychwytywania. Kulki zostają wymienione, a następnie uruchomiony proces stałego czyszczenia.

Instalacja TACSY® – Taprogge autonomous cleaning system

System rozszerza instalację bazową do autonomicznych rozwiązań. W pełni zautomatyzowane są funkcje czyszczenia rur jak również pełen łańcuch dostaw oraz procesów.
System ten polecany jest głównie do instalacji z kilkoma pracującymi równolegle kondensatorami w elektrowniach atomowych lub elektrowniach o dużej mocy turbin.

System obejmuje:

 • Zarządzanie nowymi kulkami: tworzenie zapasów, porcjowanie ładunków kulek
 • Czyszczenie
 • Monitoring
 • Zarządzanie starymi kulkami
 • Zarządzanie woda użytkową

instalacja-tacsy

Pobierz katalog: "Czyszczenie rur wymiennikow ciepła"